На страним језицима (2)

На претходној страници можете видети списак превода дела Радоја Домановића подељен по језицима и књигама у којима су објављивани. Ради лакше прегледности, овде доносимо списак у књигама објављених превода организован по делима, тако да можете лакше упоредити преводе с оригиналима, а и видети како су се преводиоци из различитих средина одлучивали да изаберу другачије ствари. Највише текстова преведено је на руски језик (28), украјински (18), те бугарски и албански (по 17), док на пољском, кинеском, јерменском и есперанту постоји само по један превод. Најпревођенија је приповетка Вођа, на 13 језика, а одмах за њом су по броју превода Данга и Страдија, које су преведене на по 12 језика.

%d bloggers like this: