Дела на страним језицима

На претходној страници можете видети списак превода дела Радоја Домановића подељен по језицима и књигама у којима су објављивани. Ради лакше прегледности, овде доносимо списак у књигама објављених превода организован по делима, тако да можете лакше упоредити преводе с оригиналима, а и видети како су се преводиоци из различитих средина одлучивали да изаберу другачије ствари. Највише текстова преведено је на руски језик (28), а затим по 17 на украјински, бугарски и албански, док на пољском, кинеском, јерменском и есперанту постоји само по један превод објављен у штампи. Најпревођенији од текстова су приповетке Вођа и Страдија, обе преведене на по 13 језика, а одмах за њима по броју превода је Данга, која је преведена на 12 језика.

Поред већ постојећих превода, Пројекат „Радоје Домановић“ још од 2015. године активно проширује број преведених дела и језика на којима су преводи доступни. На овој страници су курзивом обележени преводи који су урађени посебно за Пројекат „Радоје Домановић“ и који нису претходно објављивани у штампаним збиркама или на другим страницама на Интернету – тренутно има укупно 163 нова превода на 66 језика. Први број у загради показује број језика у штампаним издањима, а други број су преводи који се први пут објављују на страницама Пројекта.

%d bloggers like this: