Говори

Најзначајније • Реалистичке • Сатиричне
„Одјек“ • „Страдија“ • „Нови покрет“
Писма • Говори • Научни рад • Сликарски рад

Радоје Домановић био је, према сачуваним сведочењима савременика, врстан усмени приповедач. У целости су сачувана само два његова јавна наступа, као и говор који је одржао на збору Професорског друштва, и због којег је отпуштен из службе. У говоре смо, због форме, уврстили и Домановићев некролог Јанку Веселиновићу. Стенографски запис кратког Радојевог иступања на III конференциjи за школску хигијену и народно просвећивање пронашао је уредник Пројекта у октобру 2018. у књизи „Три јавне конференције за школску хигијену и народно просвећивање“ из 1905. године, те се овде први пут јавно објављује након 113 година. Осталим делима можете приступити преко изборника у врху странице. Сви текстови су по први пут објављени у електронском формату.

Коришћена литература и извори:

  • Вученов, Димитрије, Радоје Домановић – Живот, доба и генеза дела, Рад, Београд 1959.
  • Вученов, Димитрије (прир.), Радоје Домановић – Сабрана дела I–III, Просвета, Београд 1964.
  • Марковић, Светозар М, Три јавне конференције за школску хигијену и народно просвећивање (по стенографским белешкама), Београд 1905.
%d bloggers like this: