Говори

Најзначајније • Реалистичке • Сатиричне
„Одјек“ • „Страдија“ • „Нови покрет“
Писма • Службена преписка • Говори • Научни рад

Радоје Домановић био је, према сачуваним сведочењима савременика, врстан усмени приповедач. У целости су сачувана само два његова јавна наступа, као и говор који је одржао на збору Професорског друштва, и због којег је отпуштен из службе. У говоре смо, због форме, уврстили и Домановићев некролог Јанку Веселиновићу. Стенографски запис кратког Радојевог иступања на III конференциjи за школску хигијену и народно просвећивање пронађен је у октобру 2018. у књизи „Три јавне конференције…“, те се овде први пут јавно објављује након 113 година. Осталим делима можете приступити преко изборника у врху странице. Ови говори су по први пут објављени у електронском формату.

%d bloggers like this: