Magyar

Radoje Domanović (1873–1908) – szerb szatíraíró. Nem egy tájjal foglalkozik, az egész szerb társadalom szerkezetét vizsgálja és mutatja meg írásainak görbetükrében Radoje Domanović, a szerb politikai és társadalmi szatíra mestere. Élénken részt vesz a politikai karcokban, mint a baloldali ellenzék legtehetségesebb írója. A kormány részéről üldöztetést szenvedett, többször elbocsátották tanári állásából. Igazi műfaja az allegorikus szatíra.

Szatirikus elbeszéléseiben allegorikus formában állítja pellengérre a politikai rendszer visszáságait, a hatalom visszaéléseit és az emberi gyarlóságot: Razmišljanja jednog običnog srpskog vola („Imigyen gondolkodott egy közönséges szerb ökör”); Danga („A bélyeg”) – egy derék polgár álma valami távoli országról, ahol a lakosok büszkék rá, hogy a bírák és a pandúrok az ő hátukon lovagolnak; a polgárok homlokára bélyeget sütnek, hogy könnyen megkülönböztethetőek legyenek a betolakodó és ártalmas idegenektől; Vođa („A vezér”) – a hipnotizált tömeg követi a kultikus vezért, akiről a végén kiderül, hogy vak.

Művei:

Forrás: Radoje Domanović, Kínlódia, Fórum, Novi Sad 1961. (Ford. Sándor Bogdánfi)

 

Új fordítások:

Kifejezetten a “Radoje Domanović” projekthez 2015-ben Neducza Szvetiszláv fordítása.

%d bloggers like this: