Tag Archive | Nešto o reakciji

Нешто о реакцији

Пошла реакција у свет и сви се небесни житељи заитересоваше за њен пут.

„Јамачно ће у Швајцарску.“

„А не, она ће у Француску.“

Тада Клио, богиња историје, стаде пред њу и упита:

„Куда си пошла, о, ужасна жено?“

А она рече:

„У Србију! Тамо још никад нисам била.“ И сви се на небу засмејаше.

„Одјек“
6. октобар 1902. године