Службена преписка

Најзначајније • Реалистичке • Сатиричне
„Одјек“ • „Страдија“ • „Нови покрет“
Писма • Службена преписка • Говори • Научни рад

У овом одељку издвојена је сачувана службена преписка Радоја Домановића – по први пут објављена у електронском формату. Два од ових писама први пут су објављена у Сабраним делима 1964. године. Преписка поводом инцидента у Такову објављена је у књизи Драгољуба Влатковића, Суђења српским писцима, Ново дело, Београд 1987, а писмо Љуби Ковачевићу објавио је Милоје Николић у „Лесковачком зборнику“ 1990. године. Осталим делима можете приступити преко изборника у врху странице:

Коришћена литература и извори:

  • Влатковић, Драгољуб, Суђења српским писцима, Ново дело, Београд 1987.
  • Вученов, Димитрије (прир.), Радоје Домановић – Сабрана дела I–III, Просвета, Београд 1964.
  • Николић, Милоје Р, Радоје Домановић као наставник средњих школа: I пиротска гимназија, Лесковачки зборник, књига 30, Лесковац 1990.
%d bloggers like this: